การเสริมสร้างความมีเมตตาของเด็กปฐมวัยจากวีดิทัศน์โดยการแสดงบทบาทสมมติ

ชื่อเรื่องการเสริมสร้างความมีเมตตาของเด็กปฐมวัยจากวีดิทัศน์โดยการแสดงบทบาทสมมติ
ชื่อผู้แต่งชลิดา นุหนุนจันทร์
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit274