การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องมาตราตัวสะกด แม่ ก กา ระหว่างวิธีการสอนแบบใช้หนังสือเรียน อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กับวิธีการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องมาตราตัวสะกด แม่ ก กา ระหว่างวิธีการสอนแบบใช้หนังสือเรียน อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กับวิธีการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งจินตหรา ช้อยชด
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit649