การเปรียบเทียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทยโดยวิธีการสอนด้วยแบบฝึกทักษะ กับวิธีการสอนแบบปกติ เรื่อง ชนิดของคำ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเกตุประภา

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทยโดยวิธีการสอนด้วยแบบฝึกทักษะ กับวิธีการสอนแบบปกติ เรื่อง ชนิดของคำ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเกตุประภา
ชื่อผู้แต่งจิรัชยา สอนพงศ์
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit456