การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกดของไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หนังสือผ้ามาตราตัวสะกด

ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกดของไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หนังสือผ้ามาตราตัวสะกด
ชื่อผู้แต่งสาธิตา ศรีวงจันทร์
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit579