การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนเรื่อง 祝你生日快乐 ระหว่างการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนอักษรจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนเรื่อง 祝你生日快乐 ระหว่างการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนอักษรจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งธศิญา ยอดดำเนิน
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit506