การพัฒนาหนังสือการ์ตูน ชุด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสือการ์ตูน ชุด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่งอาณัติ คำเพชร
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit564