การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Nouns (คำนาม) โดยการสอนด้วยแบบฝึกทักษะกับการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Nouns (คำนาม) โดยการสอนด้วยแบบฝึกทักษะกับการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งผกาทิพย์ โกสิทธิ์
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit1019