การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสะแกงาม ระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสะแกงาม ระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งชลธิชา เครืออ้น
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit550