การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus กับการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus กับการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งกิ่งฟ้า ภิรมย์ญาณ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit709