การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษานารี ระหว่างการสอนด้วยกลวิธี SQP2RS และการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษานารี ระหว่างการสอนด้วยกลวิธี SQP2RS และการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งอภิเชน เหล่าเจริญ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit812