การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งสุภาวรรณ จันทร์กระจ่าง
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit630