การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองทรงกระเทียมระหว่างการสอนแบบ KWL- PLUS กับการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองทรงกระเทียมระหว่างการสอนแบบ KWL- PLUS กับการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งวีณา ช่วงโชติ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit696