ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง คำศัพท์ (Vocabulary) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสือนิทานภาพเล่มใหญ่ ชุด Happy wild animal

ชื่อเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง คำศัพท์ (Vocabulary) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสือนิทานภาพเล่มใหญ่ ชุด Happy wild animal
ชื่อผู้แต่งศริญญา เหล็กสูงเนิน
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit703