วนัชพร โคตรชมภู การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสุวรรณ ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องวนัชพร โคตรชมภู การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสุวรรณ ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งวนัชพร โคตรชมภู
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit444