การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ระหว่างการสอนด้วยกลวิธี SQP2RS และการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ระหว่างการสอนด้วยกลวิธี SQP2RS และการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งกุสุมา งามละมัย
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit542