การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งจินตนา แสงงาม
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit752