ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู กลุ่มกรุงเทพกลาง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู กลุ่มกรุงเทพกลาง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ เนืองภา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit4360