การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค SQ4R กับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค PANORAMA

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค SQ4R กับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค PANORAMA
ชื่อผู้แต่งมนรวรรณ มีครองแบ่ง
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit385