การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสังฆราชา ระหว่างวิธีสอนแบบนิรนัยด้วยเทคนิค SQ4R และวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสังฆราชา ระหว่างวิธีสอนแบบนิรนัยด้วยเทคนิค SQ4R และวิธีสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งภาณุมาส เกิดมาลัย
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit486