การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดตะกล่าโดยวิธีสอนแบบ CIPPA MODELกับวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดตะกล่าโดยวิธีสอนแบบ CIPPA MODELกับวิธีสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งวรนันทน์ ธงชัย
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit529