การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ระหว่างการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคนิค KWL Plus และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ระหว่างการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคนิค KWL Plus และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ชื่อผู้แต่งนฤมล เอี่ยมเขียว
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit521