การศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนามและการแยกตัวประกอบขอ'พหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

ชื่อเรื่องการศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนามและการแยกตัวประกอบขอ'พหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
ชื่อผู้แต่งธิสารัตน์ สว่างสาย
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit537