การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหารทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเมืองปักไหมงาม

ชื่อเรื่องการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหารทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเมืองปักไหมงาม
ชื่อผู้แต่งรัตนา ศรีจันทร์
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit383