ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง คณิตศาสตร์ช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะ ผ่านระบบออนไลน์

ชื่อเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง คณิตศาสตร์ช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะ ผ่านระบบออนไลน์
ชื่อผู้แต่งอรุณ ชูสุขอมร
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2564
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit300