การศึกษาข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ตามเนื้อหาสาระของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่องการศึกษาข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ตามเนื้อหาสาระของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่งสันติชัย ศรีคำ
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2564
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit601