การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม.และ ค.ร.น. สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์

ชื่อเรื่องการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม.และ ค.ร.น. สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ชื่อผู้แต่งพรรณธร บุญโกติ์
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2564
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit304