ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพท่าช้างคล้อง และกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนปอแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพท่าช้างคล้อง และกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนปอแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ชื่อผู้แต่งพรชนก แดงสีดา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการหนองบัวลำภู
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit519