การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง โดยการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWDL เรื่อง ปริมาตรและความจุ

ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง โดยการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWDL เรื่อง ปริมาตรและความจุ
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ ตรีรัตน์วิชชา
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit29