การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) โดยใช้ระบบ BUAPIT Online

ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) โดยใช้ระบบ BUAPIT Online
ชื่อผู้แต่งรุจิตรา ทองสา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการหนองบัวลำภู
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit481