ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ชื่อผู้แต่งสุทธิพงษ์ เดชวรากุล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการหนองบัวลำภู
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit483