ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียน บ้านหนองยิงหมี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียน บ้านหนองยิงหมี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ชื่อผู้แต่งปราณี ชูศรี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit520