ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานในโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานในโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ชื่อผู้แต่งแสงระวี เทพบุญมา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit361