ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 49 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 49 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งณัฐสิทธิ์ พลีรักษ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit357