การมีส่วนร่วมของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งณัชฐานันท์ คล่องพาณิชกิจ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit487