ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายที่ 48 สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายที่ 48 สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งยุคลธร น้อยจาด
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit294