ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนบ้านหนองคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนบ้านหนองคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ชื่อผู้แต่งอาริสา ชำนาญ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit348