ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งอาภาวรรณ ชุลีภรณ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit493