ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร สถานศึกษาในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร สถานศึกษาในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งเปรมใจ ชิณโพธิ์คัง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit344