ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 46 (8) สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 46 (8) สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งธวัลรักษ์ จิรนิยมพัชร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit287