ความพึงพอใจของครูที่มีต่อภาวะผู้นำทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อภาวะผู้นำทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ชื่อผู้แต่งนิตยา มีใจสืบ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit307