ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งสาวิณี สีเสริม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit319