การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ทางการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ 8 อ31102 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ CIRC และวิธีการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ทางการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ 8 อ31102 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ CIRC และวิธีการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งรสญาธร นันทมงคล
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit782