การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงระหว่างการสอนโดยใช้ดนตรีประกอบจาก CD Audio Track และการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงระหว่างการสอนโดยใช้ดนตรีประกอบจาก CD Audio Track และการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งศุภกิจ พิมพ์เสน
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit416