การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีการอ่านแบบกลุ่มวรรณกรรมและการอ่านแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีการอ่านแบบกลุ่มวรรณกรรมและการอ่านแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งณัฐทิชา สุกแก้ว
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit382