การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสอนด้วยเทคนิคแผนผังความคิดกับการสอนปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสอนด้วยเทคนิคแผนผังความคิดกับการสอนปกติ
ชื่อผู้แต่งพวงอินทร์ คำพวง
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit516