การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา ที่ได้รับการสอนโดยการใช้กิจกรรมแผนผังทางปัญญากับการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา ที่ได้รับการสอนโดยการใช้กิจกรรมแผนผังทางปัญญากับการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งพันธกานต์ มีชอบ
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit603