การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการการสอนแบบใช้บัตรคำศัพท์กับการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการการสอนแบบใช้บัตรคำศัพท์กับการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งอภิรพร ธรรมทาทอง
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit468