การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการใช้โครงสร้างเรื่องเล่ากับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการใช้โครงสร้างเรื่องเล่ากับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่งนิตยา ศิริจันดา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit364