การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain- Based Learning) กับวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain- Based Learning) กับวิธีสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งปรุงฉัตร อินบุตรดี
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit589