การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การสอนอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษด้วยวิธีการ KWL Plus กับวิธีการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การสอนอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษด้วยวิธีการ KWL Plus กับวิธีการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งภัสร์นลิน วงศ์ปรีชาเลิศ
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit1044